Kaffekoppar to Pints conversion

Kaffekoppar:
Pints:

How to convert Kaffekoppar to Pints

1 Kaffekoppar (kkp) is equal to 0.317006461875 Pints (pnt).

1 kkp = 0.317006461875 pnt
or
1 pnt = 3.1545098295009324 kkp

Kaffekoppar conversion table

Convert 1kkp Units
Result
Kaffekoppar to Cubic Millimeters
150000
Kaffekoppar to Cubic Centimeters
150
Kaffekoppar to Millilitres
150
Kaffekoppar to Centilitres
15
Kaffekoppar to Decilitres
1.4999999999999998
Kaffekoppar to Litres
0.15
Kaffekoppar to Kilolitres
0.00015
Kaffekoppar to Cubic meters
0.00015
Kaffekoppar to Cubic kilometers
1.5e-13
Kaffekoppar to Matskedar
150
Kaffekoppar to Teskedar
30
Kaffekoppar to Matskedar
10
Kaffekoppar to Glas
0.7499999999999999
Kaffekoppar to Kannor
0.05731753916698509
Kaffekoppar to Teaspoons
30.43262034
Kaffekoppar to Tablespoons
10.14420678
Kaffekoppar to Cubic inches
9.153603779033043
Kaffekoppar to Fluid Ounces
5.07210339
Kaffekoppar to Cups
0.63401292375
Kaffekoppar to Pints
0.317006461875
Kaffekoppar to Quarts
0.1585032309375
Kaffekoppar to Gallons
0.039625807734375
Kaffekoppar to Cubic feet
0.0052972027224894675
Kaffekoppar to Cubic yards
0.00019619240504860225
;